Výcvik – záchrana osob z vody

Včerejší odpoledne jsme věnovali pravidelné odborné přípravě.

Tentokrát jsme se zaměřili na záchranu z vody a sní spojenou první pomoc a specifika resuscitace u tonutí. Následně jsme se přesunuli k řece kde si všichni vyzkoušeli záchranu osob z vodní hladiny, bez pomůcek i s pomůckami (házecí pytlík, páteřní deska aj.).

Vytažení zraněné osoby na břeh z vody nebo do člunu.

V rámci tohoto výcviku proběhly i jízdy zručnosti se člunem pro nové členy.