JSDH

Jednotku Sboru Dobrovolných Hasičů Obce Obříství (dále jen JSDHO) zřizuje, dle platných zákonných úprav, Obec Obříství pro potřeby zajištění požární ochrany. V současné době je jednotka zařazena v kategorii JPO V ,což znamená ,že jednotka v případě vyhlášení poplachu by měla vyjet nejméně ve zmenšeném počtu (1+3) do 10 minut od ohlášení události.Její působnost je místní a to znamená ,že zajišťuje převážně výjezdy v katastrálním území obce Obříství. Provoz jednotky financuje převážně její zřizovatel to tedy Obec Obříství ze svého rozpočtu. Částečně pak Středočeský kraj ,který nám může poskytnout dotaci.

Členem JSDHO se může stát každý občan nejlépe ten s bydlištěm v obci Obříství ,případně v okolí ,který splňuje následující požadavky: je starší 18 let,úspěšně prošel vstupní zdravotnickou prohlídkou pro výkon činnosti v jednotce a absolvoval základní odbornou přípravu a případně jiné školení. Pokuď máte zájem se stát členem naší jednotky kotaktuje nás na email: sdhobristvi@email.cz případně přes Obecní Úřad Obříství.