Spadlý strom

Na žádost starostky obce, vyjela jednotka JSDH Obříství ke spadlému stromu přes polní cestu u mostu přes Černavku ,poblíž Čističky odpadních vod Obříství. Po příjezdu jednotky bylo zjištěno, že se jedná o spadlý strom, který svými větvemi zasahuje do cesty a na most. Jednotka strom pomocí Řetězové motorové pily odstranila mimo cestu a umožnila její průjezd. Po odklizení větví jsme se vrátily zpět na základnu.