Požární asistence při natáčení filmu

V sobotu ve večerních hodinách, probíhalo na starém Úporském statku natáčení filmu, při kterém v jedné ze scén je v pozadí hořící budova. Z toho důvodu jsme byli požádání o provedení požárního dozoru. Na pomoc jsme si zavolaly také Hasiči Vojkovice , kterým děkujeme za jejich pomoc. Samozřejmě se nejednalo o pravý požár, ale pouze o filmové efekty. I přes to se museli místa hoření prolít vodou.