Dětský den

Dětský den 2017 Foto: Václav Holakovský

V sobotu 3.6.2017 se v naší obci konal již tradiční Dětský den na hřišti naší základní školy. Pro děti jsme měli nachystanou ukázku naší techniky a výstroje. Samozřejmostí bylo zapojení do hry, kdy děti obcházeli různá stanoviště a plnily úkoli. U nás měli nachystané stříkání z hasičské hadice, kdy museli za pomocí proudu vody schodit cíl v terči. Po splnění dostali samozřejmě odměnu.
Samozřejmostí bylo po celou dobu akce z naší strany, zajištění požárního a zdravotního dozoru.

Foto: Václav Holakovský