Slavnostní otevření hasičské zbrojnice

17. listopad byl nejen dnem boje za svobodu, kdy slavíme státní svátek, ale v obci Obříství na Mělnicku byl v roce 2018 tento den významný také tím, že dobrovolným hasičům byla předána a otevřena nová hasičská zbrojnice.

Nová zbrojnice stojí na původním místě, kde byla i ta původní z roku 1925, ve které hasiči neměli ani topení a vodu. Jakákoliv činnost proto byla obtížná. Vodu si hasiči nosili v kanystrech z domova a v zimním období byla někdy i teplota uvnitř budovy nižší než venku.

Před 3 lety hasiči dostali k užívání bývalý obchod, který je obecním majetkem. Tato budova sousedila s původní hasičskou zbrojnicí. Již tak byla k dispozici po menších úpravách svépomocí, adekvátní klubovna s topením a vodou.

V listopadu roku 2017 došlo k demolici staré zbrojnice a zachování budovy bývalého obchodu, v březnu roku 2018 pak byla zahájena nová přístavba ke stávající budově. Byla postavena nová garáž se dvěma garážovými stání, nové sociální zařízení. Součástí akce byla oprava fasády, elektroinstalace, plynu, vody a topení v původní budově.

Slavnostní předání zahájily děti ze základní školy Obříství se svým vystoupením s hasičskou tématikou. Následoval proslov paní starostky obce Jitky Zimové, p. radního z krajského úřadu Středočeského kraje, p. plk. Ing. Martina Legnera za HZS Středočeského kraje a samozřejmě také projev hasičů, kteří poděkovali obecnímu zastupitelstvu a kraji za financování této stavby.

Předali květiny do rukou paní starostky a místostarostky obce. Na závěr ocenili starostu SDH pana Miroslava Malého za jeho dlouholetou činnosti a podporu u JSDH a SDH Obříství medailí k příležitosti 100. výročí založení republiky.

Slavnostního přestřižení pásky se účastnila paní starostka obce, velitel JSDH Obříství p. Michal Korbel, p. radní z krajského úřadu a plk. Ing. Martin Legner (HZS Středočeského kraje). Mezi další hosty patřili zástupci sborů a jednotek Vojkovice, Chlumín a Veltrusy.

Následovaly prohlídky nových prostor a pohoštění pro všechny zúčastněné.

Celkové náklady na výstavbu zbrojnice činili kolem 3 milionů korun. Část financoval Středočeský kraj z fondu rozvoje obcí a zbytek obec Obříství ze svého rozpočtu.

SDH a JSDH Obříství